top of page

Info om valg
31. Mars 2022

Engasjer deg i BTS Idrett!

 

BTS begynte med idrett i 1997, men først i fjor ble vi selvstendige. Nå er vi 23 lag, fordelt på 16 idretter og nesten 700 medlemmer.

Studentorganisasjonen BTSI som i 2019 var i fritt fall, har nå vokst frem til å bli en av de mest moderne student idrettslagene i Norge.

For å fortsette denne enorme veksten trengs det dyktige og motiverte personer. Selv om mye av fundamentet er lagt, må det nå bygges opp og frem for å videreføre det som er startet.

Som styremedlem i BTSI får du et givende verv med stor frihet til å selv kunne forme idrettstilbudet på skolen. Alle som driver med idrett på skolen er avhengig av et godt styre, heldigvis er du ikke alene og får god hjelp underveis.

Les mer under hva de forskjellige rollene innebærer og se om ikke du kunne ha gitt deg selv et interresant år i Bergen!

Spørsmål om vervene eller valgprosessen kan det sendes til btsi@btsi.no 

bottom of page