top of page

BTSI Styret

Styret har ansvar for driften av BTSI. Det er disse fantastiske folkene som jobber for at lagene ved BTSI skal kunne oprettholde idrettstilbudet ved HVL

Hvis du kunne tenk deg et verv i BTSI kan du trykke her:

Hovedstyre

IMG_0838 (3).JPG

Henrik Haug

Leder

Hovedansvar for drift av idrettslaget.

smiley

Nora Susort

Markedsføringsansvarlig

Ansvar for drift av sosiale medier samt sørge for at idrettslaget er tilgjengelig og kjent for studentene.

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

Sekretær og webansvarlig

Ansvar for drift av nettsiden, administrere idrettslagets kontoer og holde orden på dokumenter.

smiley

Tord Emil Flak

Nestleder

Oppfølging av styremedlemmer. Stedfortreder for leder dersom hen er utilgjengelig.

smiley

Siver Sjumarken

Arrangementansvarlig

Founder & CEO

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

Økonomiansvarlig

Hovedansvar for fordeling av idrettslagets midler samt regnskapsføring og budsjett.

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

Hall og utstyrsansvarlig

Founder & CEO

Kontrollutvalg

Ansvar for å sørge for korrekt bruk av idrettslagets midler i henhold til årsmøtets vedtak, lover og idrettslagets regler

smiley

Maia Hammer

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

Valgkomite

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

Peker i rosa T-skjorte

<Ledig stilling>

bottom of page